InnovaMan

Profilering


InnovaMan is in letterlijke betekenis “vernieuwende man” en is een samenvoeging van de woorden Innovatie en Management.

Innovatie is het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde technologie in combinatie met het in de markt zetten van de nieuwe producten en diensten.
Management staat voor begeleiding van de implementatie en verankering van innovatie in de bedrijfsvoering.

 
InnovaMan is gespecialiseerd in het gehele proces van idee tot marktintroductie waarbij vakmensen zich kunnen focussen op het marktrijp maken hun technologie. Het doel is om op een zo kort mogelijke termijn een degelijk fundament te leggen voor nieuwe business op middellange termijn.